Studentprosjekt knyttet til DSL+

Mai måned er prosjektperiode for masterstudentene ved Institutt for Spesialpedagogikk (UiO). Denne fine gjengen på bildet tar alle en master i spesialpedagogisk rådgivning, med fordypning i utviklingshemming. Vi har fått mulighet til å pilotere et spørreskjema utformet av forskerteamet i DSL+ angående barn sin bruk av PC og nettbrett.


Planleggingsmøte foran Universitetsbiblioteket
Spørreskjemaet planlegges sendt ut til foreldre til barn med Down syndrom og foreldre til typisk utviklede barn. Målet er å kartlegge aspekter ved bruk av PC og nettbrett som kan være av betydning i valg eller utforming av undervisningsopplegg. Spørsmålene omhandler blant annet omfang av bruk, formål med bruk, preferanser og motiverende faktorer, interaksjon, samt informasjon om problemer med syn, hørsel eller motorikk som kan gjøre det utfordrende å benytte seg av PC eller nettbrett. Samme skjema er nå til pilotering i Bristol, og vi vil senere kunne sammenligne disse.

I vårt studentprosjekt ønsker vi å ha en gruppe med barn i alderen 6 - 9 år med Down syndrom og en sammenligningsgruppe bestående av typisk utviklede barn på samme alder. Vi tenker det kan være nyttig å vite noe om likheter og forskjeller i bruk av PC og nettbrett hos de to gruppene, og hvilken betydning dette i neste omgang kan få for undervisning. 

Vi opplever dette som et svært aktuelt tema, og at det er viktig med refleksjon og diskusjon rundt didaktisk digital kompetanse hos pedagogene og hvordan man kan sikre kvalitet i bruk av PC og nettbrett i opplæringssammenheng.

Nå er vi i oppstartsfasen med finne informanter og vi planlegger innhenting av data. Motivasjonen er på topp og vi er spente på prosessen som står foran oss!Hilsen Mariel, Silje, Tove, Kaja og KarolineIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest