Arbeidet med å komme i kontakt med aktuelle informanter til vår hovedstudie har startet

Rett før helgen kom det ut en artikkel om DSL+-studien i UNIFORUM og saken ble også publisert på Universitetets forside (se http://www.uv.uio.no/isp/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/app-skal-styrke-sprakopplering.html ), Parallelt ble informasjonen spredd på sosiale medier.  

I dag har de første foreldrene til barn med Down syndrom født i 2010 begynt å ta kontakt for å signalisere sin interesse med tanke på deltakelse i studien. Vi er utrolig takknemlige for interessen og gleder oss til framtidig samarbeid med de som nå er inkludert.

Medieomtalen vi har hatt denne helgen er en av mange virkemidler for å komme i kontakt med aktuelle informanter. Vi vil også spre informasjon om studien gjennom våre samarbeidspartnere STATPED, Norsk nettverk for Down syndrom og Norsk forening for utviklingshemmede. Videre vil vi informere om studien på landskonferansen om Down syndrom og i ulike studie- og foredragssammenhenger. For å prøve å sikre et så representativt utvalg som mulig vil vi dessuten ta kontakt med genlaboratoriene i Norge med spørsmål om de vil videreformidling av informasjon til aktuelle informanter. På denne måten vil høyne muligheten for å komme i kontakt med alle foreldre som har barn med Down syndrom født i 2010.

Rekrutteringsarbeidet er et langsiktig arbeid som vil intensiveres senhøstes og avsluttes rett før skolestart 2016. Innen den tid håper vi å ha fått med hele årskullet av barn med Down syndrom født i Norge i 2010.

Det er derfor fint om du vil hjelpe oss å spre informasjon om studien – og vi vil samtidig takke alle som har bidratt med spredning så langt!- Skrevet av Kari-Anne Næss -

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest