Livstegn fra DSL+-pilotene


Det er nå på høy tid med en liten statusoppdatering fra vår kant, snaut et halvt år etter at Kari-Anne ga oss klarsignal til å skrive masteroppgaven vår som en del av DSL+-prosjektet.

Da DSL+ ble presentert under et fremlegg av pågående forskningsprosjekter, en gang i høst, ble vi begge umiddelbart interesserte. Vi var likevel noe usikre på hva vi kunne bidra med i piloteringen av prosjektet, da vi begge fordyper oss i utviklingshemming, og ikke logopedi. Etter en hyggelig samtale med Kari-Anne gjorde hun det imidlertid raskt klart at joda, vi kunne absolutt være nyttige for prosjektet.

Dermed ble det opp til oss å finne et tema og en vinkling, og etter en knapp ukes diskusjon frem og tilbake kom vi frem til at vi ville se nærmere på det komplekse fenomenet motivasjon – da søk i diverse elektroniske databaser ga få treff på Down Syndrom og motivasjon. Bakgrunnen for at vi ville skrive om nettopp dette, var både at faglitteraturen omtaler motivasjon som et sentralt aspekt i all læring hos alle mennesker (bla. Skaalvik & Skaalvik, 2005; Wentzel & Wigfield, 2009; Deci, 2004), og det vi selv har opplevd i praksis – hvor mye motivasjon har å si for en elevs vilje og suksess under arbeid med oppgaver i skolen (og ellers). Gjennom observasjon av elever under arbeid med DSL+-materialet, og ved å gjøre korte intervjuer med dem i etterkant (ved hjelp av kommunikasjonsverktøyet Talking Mats), håper vi å kunne bidra med nyttig kunnskap om hvordan materialet bør utformes, og hvordan man som voksenperson kan jobbe for å presentere materialet på en motiverende måte.

I de snart seks månedene som har gått siden vi ble en del av DSL+, har mye skjedd. I høst gikk mesteparten av tiden med til å planlegge, sette oss inn i aktuell teori (vi har lest mye!), samt formelle ting som å søke godkjenning fra Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD). Videre har vi fått være med på to referansegruppemøter, hvor mange av bidragsyterne til DSL+-prosjektet har vært tilstede. Det har vært utrolig spennende, lærerikt og nyttig å møtes på den måten - med så mange forskjellige mennesker med ulik kompetanse. Her har det i hovedsak vært fokus på utformingen av DSL+-materialet, men det har også vært rom for å ta opp andre relevante ting, og få feedback på det man jobber med. Det er ingen tvil om at det er utrolig mange kloke mennesker – fulle av både teoretisk og praktisk kunnskap om temaet – involvert i dette prosjektet!
Den teoretiske delen av oppgaven vår begynner å ta form, og vi gleder oss til en litt mer praksisretta periode, med feltarbeid og datainnsamling. I skrivende stund gjøres siste planlegging og finpuss på materiale og fremgangsmåte, før datainnsamlingen begynner i neste uke.

Vi er veldig glade og stolte av å være en del av DSL+-prosjektet, og gleder oss veldig til å se det ferdige «produktet» en gang i fremtiden – forhåpentligvis med noen spor av undertegnedes arbeid.- Håkon Schanke & Håvard Engedal -

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest