Bildebokdialoger og motivasjon hos barn med Down syndrom


Under følger en oppsummering av innlegget:

  •  Motivasjon er en kjernefaktor i all læring.
  •  Motivasjon forårsaker, styrer og opprettholder en elevs handlinger og påvirker i stor grad evnen til oppmerksomhet, innsats og utholdenhet.
  •  Pedagoger rapporterer at det kan være utfordrende å motivere barn med Down syndrom til å delta i nye aktiviteter; de gir lettere opp enn andre barn og har vansker med å opprettholde en handling over tid
  • Bildebokdialoger gir mulighet for å møte elevene med kontinuerlig og dynamisk støtte/hjelp og hint, kan skape og opprettholde motivasjon gjennom eksplisitt veiledning og modellering.       
  • Steg-for-steg instruksjon og oppmerksomhetsdirigering fører til at elever med Down syndrom står i læringssituasjonen og fullfører oppgaver.
  • Bildebokdialoger skaper motivasjon og mestringsopplevelser som også gir større læringsutbytte.
Filmen kan sees her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest