På rett vei


I dag er det frist for årsrapportering til NFR. Det betyr at det er tid for å stoppe opp å vurdere i hvilken grad det er avvik mellom prosjektets planer og gjennomføring. Vi har kun mindre avvik å rapportere som er knyttet til at innhenting av pristilbud på utviklingen av app’en vår har tatt lengre tid enn planlagt.

For øvrig er vi svært fornøyde med hva vi har å rapportere. Alle tekstene til billedbøkene er skrevet. De første bøkene er tegnet. Vi har gjort et grundig forarbeid for utviklingen av intervensjonen og andre pilotering vil bli gjennomført i inneværende semester. Hele 4 review-artikler er på gang og vi sammenfatter tidligere forskning på følgende områder: vokabularintervensjoner for barn med Down syndrom, visuell fungering hos barn med Down syndrom, visuelle virkemidler i billedbøker og i billedbokapplikasjoner. I tillegg har en liten spørreundersøkelse på gang for å innhente informasjon fra foreldre om barn med Down syndrom sin bruk av nettbrett. Vi håper gjennom denne undersøkelsen å få informasjon om hvordan vi best kan designe den tekniske applikasjonen slik at den støtter barnas erfaringer, motivasjon og utholdenhet, visuelle preferanser samt kognitive og fysiske/sansemessige utfordringer knyttet til bruk av nettbrett hos barn med Down syndrom.

Det pågående review-arbeidet og spørreundersøkelsen gir oss informasjon og kunnskap som er viktig for å utvikle en evidensbasert intervensjon, og vi ligger nå godt an til oppstart av datainnsamlingen i august 2016.

I tillegg til forberedelsesarbeidet med tanke på utviklingen av intervensjonen har vi skrevet publikasjoner på eksisterende data. Hva resultatindikatorer gjelder kan vi være godt fornøyde med vårt første år av prosjektperioden. Allerede før intervensjonen er ferdig utviklet har vi 2 internasjonale publikasjoner på høyt nivå, 6 oppslag i massemedia og 32 brukerrettede formidlingstiltak inklusive fremlegg på internasjonale konferanser. I tillegg har vi hatt to masterstudenter tilknyttet prosjektet som fikk godkjent sin masteroppgave i sommer. Vi har flere internasjonale artikler i review-prosess og altså enda flere artikler på gang.

Nå gjelder det å stå på videre for å sikre at intervensjonen vi utvikler er av høyeste kvalitet. Vi går et spennende halvår i møte med tanke på siste finpuss på intervensjonen, utvikling av de resterende billedbøkene, utarbeidelse av lærerveiledning og «kurspakker» for lærere og spesialpedagoger.

Vi vil la deg ta del i noe av arbeidet vårt og vil i en periode fremover derfor dele en kort review av en eksisterende artikkel hver uke. Artiklene vi presenterer vil i første omgang omhandle språkintervensjoner for barn med Down syndrom.

-Kari-Anne -

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest