Bildebøker og språkstimulering del 2

Denne ukens video belyser bakgrunnen for DSL+-prosjektet og fokuserer spesielt på bildebøkene. Følgende «take home messages» presenteres i innlegget:

Visuell bevissthet er viktig i vårt teknologiske samfunn
  • Tekstfrie bildebøker forventes å ha effekt på oppmerksomhet, felles oppmerksomhet, peking, ordlæring, lytte- og dialogferdigheter
  • Tekstfrie bildebøker vil i kombinasjon med eksplisitt ordtrening sikre en bredere                   ordforståelse og tilstrekkelig repetisjon. 
  • Tekstfrie bildebøker gir visuell støtte og individuelle tilpasningsmuligheter


Filmen kan sees her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest