Rekrutteringen er i gang!

I går startet det offisielle rekrutteringsarbeidet til DSL+-prosjektet og vi går en spennende tid i møte. I etterkant av tidligere mediasaker har både foreldre og fagpersoner vist interesse for deltakelse i projektet. Dette setter vi stor pris på! Vi ønsker nemlig å nå ut til ALLE  familer som har barn med Down Syndrom som starter i 1. klasse høsten 2016, der minst en av foreldrene har norsk som hovedspråk og barnet ikke har en tilleggsdiagnose som påvirker språklig utvikling.

Det har til nå ikke vært lansert noen forskningsbasert vokabularintervensjon spesielt tilpasset språkprofilen til barn med Down syndrom. Dette vil være den første i sitt slag internasjonalt.

Foto: Colourbox

Deltakelse i studien innebærer en daglig økt med språktrening på en spesialutviklet App. Appen består av digitale bildebøker og strukturerte treningsoppgaver. For å teste effekten av språktreningen ønsker vi å komme i kontakt med familier som har barn med Down syndrom som skal begynne i 1. klasse høsten 2016.

Her kan du lese hele saken


For mer informasjon om prosjektet kan du også kontakte prosjektleder:

Kari-Anne B. Næss
E-mail: k.a.b.nass@isp.uio.no eller Tlf. 922 40 741

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest