Vellykket billedbokprosjekt!

TUSEN TAKK til både studenter og lærere for fantastisk innsats i billedbokprosjektet vårt. Totalt 34 studenter har nå levert inn sine bidrag, og vi er mektig imponert over resultatet.

Vi har vært ute etter billedbøker som er enkle og oversiktlige, som skaper nysgjerrighet og interesse, ivaretar barn med Down syndrom sin utviklingsprofil og samtidig støtter den innholdsmessige forståelsen i billedboken. Disse faktorene synes å ha blitt svært godt ivaretatt i arbeidene vi har mottatt.

For en fagperson i spesialpedagogikk som ikke er trent i å analysere visuelt materiale, vurdere virkemidler og ulike teknikker som benyttes i illustrasjoner har gjennomsyn av alle studentarbeidene vært utrolig bevisstgjørende. Virkningsfulle ansikts - og stemningsuttrykk, kombinasjoner av tegning og foto, av ulike typer materialer og bruk av digital bildebehandling har virkelig bidratt til å styre oppmerksomheten min mot spesifikke deler av den visuelle fremstillingen – mot de delene av fremstillingen som er avgjørende for å forstå meningsinnholdet i den enkelte bok. På denne måten fremstilles et omfattende meningsinnhold - uten et eneste ord.

Jeg synes alle de 34 bøkene har fantastisk flotte visuelle uttrykk. På bakgrunn av den sammenhengende og helhetlige fremstillingen av den enkelte historie samt den pedagogiske og spesialpedagogiske nytteverdien av den enkelte bok er det hele 22 av studentarbeidene vi ønsker å benytte i språkintervensjonen vår. Billedboken «Line og Stian bygger snøhytte» er en av disse, og denne billedboken er valgt ut til pilotering nr. 2 som skal gjennomføres i begynnelsen av februar. Under følger to bilder fra boken:

Flere spennende billedbokoppslag tilhørende denne historien finnes i den endelige boken som er tegnet av Andrea Ødegård. Vi gleder oss til å observere dialogene mellom lærer og elev rundt boken i piloteringsperioden!


For enkelte av de 22 bøkene vil det være aktuelt å spørre om en liten justering eller et nytt billedbokoppslag i tillegg til de eksisterende.  Det tas kontakt med hver enkelt student for å ivareta de formelle sidene av samarbeidet, og for forespørsel om eventuelle justeringer. En bekreftelse for deltakelse i studien vil bli delt ut på studiesamlingen på Notodden i uke 4.

Vi vil igjen takke for samarbeidet knyttet til billedbøkene og ønsker både studenter og lærere en riktig god jul og et godt nytt år!

Beste hilsen
Kari-Anne B. Næss
Prosjektleder i DSL+


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest