Inkludering, tilpassa læringsdialoger og kognitiv stimulering i arbeid med elever med Down-syndrom - ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring

Dette er tittelen på avhandlingen til Liv Inger Engevik. Hun vil forsvare sin avhandling for graden Phd i auditorium 3 i Helga Engs hus på Blindern, fredag 26. juni 2015 kl. 12.15-ca kl. 15.00.

Bedømmelseskomitén har bestått av følgende personer:
Professor Bim Riddersporre, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Högskola, Sverige (1. opponent).
Professor Kristine M. Jensen de Lopez, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Danmark (2. opponent).
3. medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er professor Bodil Stokke Olaussen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen er åpen for alle interesserte og kan definitivt anbefales.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest