HURRA – VI HAR FÅTT MIDLER GJENNOM FINNUTPROGRAMMET I NORGES FORSKNINGSRÅD FOR Å FORSKE PÅ SPRÅKUTVIKLING HOS BARN MED DOWN SYNDROM!!!

Dette til tross for diskusjoner om menneskeverd, om fostervannsdiagnostikk og om utviklingsmuligheter hos barn med utviklingshemming.

Down syndrom er den hyppigste enkeltårsaken til utviklingshemming. Selv om barn med utviklingshemming er den gruppen av barn som mottar mest spesialundervisning, er det likevel svært få studier som har sett på effekten eller utbyttet elevene har av undervisningen.
Det skal imidlertid nevnes at NIFU (Gjerustad & Holen, 2014) på oppdrag fra utdanningsdirektoratet nylig har utgitt rapporten «Forskning om læring hos barn med utviklingshemning: En kunnskapsoversikt». I denne oversikten, som oppsummerer artikler, systematiske oversikter, bøker og artikkelsamlinger publisert i perioden 2003 til 2014, er det lagt vekt på forskningsbaserte arbeider, men en kort oversikt over erfaringsbasert kunnskap er også inkludert. Rapporten fokuserer spesielt på hvordan og hvorvidt ulike tiltak og undervisningsmetoder for barn med utviklingshemming eller store generelle lærevansker, har ønsket effekt. Dessverre er mange av studiene som er inkludert av begrenset verdi på grunn av små utvalg og dessuten har svært få av studiene en norsk kontekst som utgangspunkt. Selv om det er et svært begrenset søk som danner utgangspunkt for kunnskapsoversikten gir den som eneste i sitt slag likevel viktig bidrag til feltet. To av våre artikler fra en tidligere studie vurderes i rapporten til å være av høy kvalitet!

Gjennom denne tidligere studien ble det klart at vokabular synes å være en sentral faktor i språk- og leseutvikling hos barn med Down syndrom, og vi ser nå fram til å utvikle en vokabularintervensjon for å søke å optimalisere deres vokabularutvikling.

Siden prosjektet har både norske og engelsktalende medlemmer i prosjektgruppen vil bloggen noen ganger ha innlegg på norsk og andre ganger på engelsk. Blogginnleggene vil variere mellom å fokusere på selve forskningsprosessen, på språkutvikling, språkvansker og spesifikt på Down syndrom. Vi håper du vil følge oss!

                                                           - Skrevet av Kari-Anne-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest